Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 2
im. Stefana Czarnieckiego z Oddziałami Integracyjnymi
w Sulejówku
Szkoła Podstawowa nr 2 Biuletyn informacji publicznej
Kalendarium wydarzeń
czerwiec 2019
pon.wt.śr.czw.pt.so.nd. 123456789101112131415161718192021222324252627282930
lipiec 2019
pon.wt.śr.czw.pt.so.nd.12345678910111213141516171819202122232425262728293031
sierpień 2019
pon.wt.śr.czw.pt.so.nd. 12345678910111213141516171819202122232425262728293031

OpłatyW marcu mamy 21 obiadów.

Oddział przedszkolny

Pełne wyżywienie 21x7.50=157,5

Śniadanie i obiad 21x5.50=115,5

 
Posiłki

  • wpłaty za posiłki dokonujemy do 10-go dnia bieżącego miesiąca "z góry"
  • nieobecności zgłaszamy do godziny 9.00 pod nr 22 783 11 97, mailem sp2sulejówek_kuchnia@wp.pl  lub sms 798 029 097.
  • tylko zgłoszone nieobecności będą brane pod uwagę przy rozliczeniu w miesiącu kolejnym.

Dane do przelewu:

Szkoła Podstawowa nr 2

Okuniewska 2

05-070 Sulejówek

36 8019 0000 2005 8006 1414 0002

Tytuł:  imię i nazwisko, klasa, miesiąc

 

Świetlica

  • rodzice dzieci do 6-go roku życia, korzystające z opieki  na świetlicy poza godzinami  8-13, zobowiązani są do uiszczenia opłaty w kwocie 1 zł za godzinę
  • informacja z ilością godzin, będzie przekazywana na początku miesiąca za miesiąc poprzedni .

Dane do przelewu:

Szkoła Podstawowa nr 2

Okuniewska 2

05-070 Sulejówek  

79 8019 0000 2005 8006 1414 0004

Tytuł: świetlica, imię i nazwisko, klasa, miesiąc

 

Z dniem 01.09.2017 wpłaty za posiłki dokonywane są na konto szkoły (numer konta podaje poniżej).

Należność, zgodną z wyliczeniem za dany okres, wpłacamy na;

ü  Przelewem na konto bankowe szkoły Bank Spółdzielczy nr konta

 36 8019 0000 2005 8006 1414 0002

ü  W tytule przelewu konieczne jest podanie imienia i nazwiska ucznia korzystającego z obiadów (nie rodzica lub opiekuna), klasy do której uczęszcza, oraz miesiąc za jaki posiłek jest opłacany.

ü  Zgodnie z regulaminem opłatę za posiłki wnosi się do 7-go  dnia miesiąca za miesiąc, który opłata jest wnoszona nie później jednak niż do 10 -go dnia miesiąca obowiązującego. Za obiady płacimy "z góry" nie za miesiąc poprzedni.

ü  Nie zastosowanie się do terminu wpłaty będzie skutkować wstrzymaniem wydawania obiadów.

ü  Wyjątki stanowią opłaty za miesiąc wrzesień (wpłata powinna być uregulowana do 10 września) oraz styczeń (z uwagi na okres rozliczeniowy  wpłata powinna być uregulowana do 10 stycznia)

ü  Umożliwia się zakup obiadów na wybrane dni tygodnia, ale tylko w przypadku, zadeklarowania tego faktu w momencie zapisywania dziecka na obiady lub na miesiąc poprzedzający korzystanie dziecka z posiłków.

ü  Kwoty do wpłaty za pełen miesiąc za obiady podane są na tablicy ogłoszeniowej przy drzwiach wejściowych do szkoły oraz przy wejściu na stołówkę.

 

W przypadku nieobecności ucznia uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej, odliczeniu podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy – z wyłączeniem pierwszego – dzień nieobecności. (tu rodzic może odebrać obiad)  W celu odliczenia opłaty za posiłek powiadomienie musi być zgłoszone do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność.  Odpisy będą dokonywane od następnego dnia od daty powiadomienia. 

1.      Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie w przypadku rezygnacji z posiłku przez ucznia uprawionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej.

2.      Obowiązek odwoływania posiłków spoczywa na rodzicach (prawnych opiekunach), którzy fakt ten zgłaszają do godziny 14-tej  u intendentki szkolnej, osobiście w kuchni  lub telefonicznie (tel. sms 798 029 097 lub 22 783 11 97 oraz mailowo sp2sulejowek_kuchnia@onet.pl.)

 W przypadku braku zgłoszenia, rodzic ponosi koszty niespożytego posiłku.

3.      W przypadku planowanej nieobecności poszczególnych klas w szkole (zorganizowanych, planowanych wyjść poza teren szkoły oraz planowanych zawodów sportowych) należy zgłosić ten fakt przynajmniej na dwa dni wcześniej, ustnie lub telefonicznie intendentce. Po tym terminie odpisy nie będą przyjmowane.

4.      Zgłoszone dni nieobecne odpisujemy w miesiącu kolejnym.

5.      Od 1 września zostaje wprowadzona karta zgłoszeniowa na obiady. Wypełnioną kartę zostawiamy w stołówce szkolnej.

6.      Od 1 września 2018 roku zostaje do naszej szkoły wprowadzona karta obiegowa. Każdy uczeń przed ukończeniem roku szkolnego, zgłasza się to intendentki w celu podpisania karty. Karta obiegowa zostanie podpisana w momencie kiedy uczeń nie ma zaległości w płatnościach.

Prosimy rodziców o  zwrócenie uczniom uwagi na właściwe zachowywanie się na stołówce szkolnej podczas posiłku. Osoby niestosownie zachowujące się na stołówce szkolnej nie będą mogły korzystać z obiadów do końca roku.

Zwracam się  z prośbą do rodziców o zachęcanie swoich dzieci do jedzenia owoców, warzyw oraz zup. Zgodnie w Rozporządzeniem Ministra Zdrowia jadłospis w szkole powinien być zróżnicowany.